Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

AktualnościWięcej...

KOMUNIKAT !
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2019 r. dzień 2 maja b.r. ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, natomiast dzień 11 maja b.r. wyznacza się dniem pracy.


KOMUNIKAT !
Zmiany w zakresie właściwości organu do którego należy przekazywać wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych
oraz hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska.

JAKOŚĆ POWIETRZA