Biuletyn Informacji Publicznej telefon i fax

Witamy na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach.
Prezentujemy tu informacje o działalności naszej instytucji,
o wykonywanych przez nas badaniach,
analizach i ocenach stanu środowiska w województwie świętokrzyskim.

WIOŚ w Kielcach kierowany przez
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
działa na terenie województwa świętokrzyskiego
w oparciu o zadania określone w ustawie z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 686).

Status prawny WIOŚ, struktura i kompetencje
zawarte są w Biuletynie Informacji Publicznej.