Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

AktualnościWięcej...

NOWE WZORY WNIOSKÓW O UDOSTEPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU
I AKTUALNYM STANIE JAKOŚCI POWIETRZA (TŁO ZANIECZYSZCZEŃ)!

WIOŚ w Kielcach informuje, że na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://kielce.pios.gov.pl/klienci,klienci.htm znajdują się zaktualizowane wzory wniosków o udostępnianie informacji o środowisku i aktualnym stanie jakości powietrza (tło zanieczyszczeń), zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych. Składanie wniosków na starych wzorach może wydłużyć czas oczekiwania na ich realizację, ze względu na brak pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

JAKOŚĆ POWIETRZA