Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

II Cykl konsultacji społecznych

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz w Warszawie zapraszają do wzięcia aktywnego udziału w kolejnym cyklu konsultacji społecznych związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami, który rozpoczął się 1 września 2011 r., a zakończy 29 lutego 2012 r. Dodatkowe informacje o aktualizacji planów w gospodarowaniu wodami dostępne są na stronach internetowych Regionalnych Zarządów: www.krakow.rzgw.gov.pl i www.warszawa.rzgw.gov.pl/ oraz na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie: www.kzgw.gov.pl

JAKOŚĆ POWIETRZA