Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Święto Służby Cywilnej - 2011

ŚWIĘTO SŁUŻBY CYWILNEJ - PODZIĘKOWANIA I ODZNACZENIA PAŃSTWOWE DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA


W dniu 10 listopada 2011 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość z okazji Święta Służby Cywilnej, podczas której Wojewoda Bożentyna Pałka - Koruba oraz wicewojewoda Beata Oczkowicz spotkały się z kadrą kierowniczą i pracownikami Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i zespolonych służb.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Janiszewska otrzymała z rąk Pani Wojewody podziękowania za profesjonalną pracę wykonywaną przez pracowników Inspektoratu w Kielcach.

Podczas spotkania Wojewoda i Wicewojewoda Świętokrzyski w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczyły Medalem za Długoletnią Służbę zasłużonych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Zwracając się do pracowników - Wojewoda podziękowała zebranym za rzetelność i profesjonalizm w codziennej pracy oraz zaangażowanie i podnoszenie umiejętności, które przyczyniają się do lepszego funkcjonowania państwa.

Medale za Długoletnią Służbę przyznał Prezydent RP, na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego, następującym pracownikom WIOŚ w Kielcach:

Złote:

1. Barańska Elżbieta
2. Dwornik Danuta
3. Jasonek Mateusz
4. Olszewski Jacek
5. Salwa Jerzy

Srebrne:
6. Kowalska Wiesława
7. Łysak Arkadiusz

Brązowe:
8. Rogowski Piotr
9. Suchenia Urszula


JAKOŚĆ POWIETRZA