Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Uroczyste otwarcie automatycznej stacji monitoringu powietrza w Połańcu


W dniu 06 października 2011 roku w Połańcu odbyła się uroczysta prezentacja automatycznej stacji monitoringu powietrza zakupionej przez GDF SUEZ Energia Polska S.A. Symbolicznego otwarcia stacji dokonali: Pan Grzegorz Górski Prezes Zarządu GDF SUEZ Energia Polska S.A - Elektrownia Połaniec S.A., Pani Małgorzata Janiszewska Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Pan Stanisław Rogala Dyrektor Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele: Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Elektrowni Połaniec S.A., Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu, Miasta i Gminy Połaniec oraz Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Nowo uruchomiona stacja jest pierwszą tego typu, najnowocześniejszą jednostką pomiarową w województwie, pozwalającą monitorować zanieczyszczenia gazowe, pyłowe oraz parametry meteorologiczne. Powstała ona jako wynik owocnej współpracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach i Elektrowni Połaniec. Terenu pod lokalizację stacji użyczyła Dyrekcja Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędruś" w Połańcu.

Stacja Monitoringu Powietrza w Połańcu stanowi nie tylko ważne źródło informacji o stanie jakości powietrza dla mieszkańców regionu, pełni ona również, z uwagi na swe położenie, ważną funkcję edukacyjną, a po włączeniu do wojewódzkiego Programu Państwowego Monitoringu Środowiska będzie istotnym źródłem danych, na podstawie których dokonuje się corocznych ocen jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego.

JAKOŚĆ POWIETRZA