Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Aktualności 2016

Stan środowiska w województwie świętokrzyskim RAPORT 2016.

Sprawdź jakość powietrza w telefonie.

25-lecie Inspekcji Ochrony Środowiska...

Kolejne spotkanie z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach...

BADAMY POWIETRZE
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach sfinalizował zakup mobilnego laboratorium do badań zanieczyszczeń powietrza...

APEL ! STOP NISKIEJ EMISJI !
W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego w sektorze komunalno-bytowym, informujemy o możliwości wystąpienia złej jakości powietrza...

Komunikat na temat przekroczenia i ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego w 2016 roku ...

Komunikat w sprawie pożarów na terenie Centrum Odzysku i Recyklingu Starachowice w Wąchocku...

ASF - Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dla gmin...

Instalacja stacji do wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w Kielcach...

Letnie prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem...

Komunikat na temat ryzyka przekroczenianorm jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego w 2016 roku ...

W dniach 2-5 czerwca b.r. w Szczyrku odbyły się mistrzostwa wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w halowej piłce nożnej...

Inspekcja Ochrony Środowiska na Targach CHEMSS 2016

Komunikat na temat ryzyka przekroczenianorm jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego w 2016 roku ...

Międzynarodowe Targi ENEX Nowa Energia oraz EKOTECH 2016

Ankieta dla prowadzących działalność rolniczą

Komunikat na temat ryzyka przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 na terenie województwa świętokrzyskiego w 2016 roku ...

POD LUPĄ INSPEKCJI...

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju ...

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem...

Komunikat na temat ryzyka przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa świętokrzyskiego w 2016 roku ...

Audit PCA 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach informuje, że w dniu 1 lutego 2016 r. w naszym Laboratorium odbył się audit Polskiego Centrum Akredytacji...

PLAN PRACY Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach na 2016 rok.

JAKOŚĆ POWIETRZA