Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Stan środowiska w województwie świętokrzyskim
RAPORT 2016Ukazał się nowy raport o stanie środowiska w województwie świętokrzyskim, tym razem w formie elektronicznej.

Kompleksowe raporty o stanie środowiska województwa świętokrzyskiego w formie książkowej są opracowywane z częstotliwością raz na dwa lata. Ostatni taki raport ukazał się w roku 2015 i kolejny planowany jest na rok 2017.

Niniejszy raport został przygotowany w formie elektronicznej jako syntetyczne podsumowanie realizacji 3 letniego wojewódzkiego programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015, z wykorzystaniem zestawu wskaźników opracowanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Raport zawiera informacje o jakości poszczególnych komponentów środowiska: powietrza, wód powierzchniowych, wód podziemnych, hałasu i pól elektromagnetycznych w układzie presja-stan-reakcja, a także aktualne informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej regionu świętokrzyskiego.

Zapraszamy do lektury opracowania. >


Kielce. 03.01.2017r.

JAKOŚĆ POWIETRZA