Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Aktualności 2017

Stan środowiska w województwie świętokrzyskim
RAPORT 2017...

Apel: STOP NISKIEJ EMISJI!
Wieloletnie wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza wykazują w sezonie jesienno-zimowym wzrost zapylenia...

Stacja monitoringu powietrza w Małogoszczu już działa

Zmiana lokalizacji stacji monitoringu powietrza w Małogoszczu

Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim za 2016 rok ...

OZON DOBRY I OZON ZŁY - PIGUŁKA WIEDZY...
(żródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska)

Komunikat o ryzyku/przekroczeniu norm jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w 2017 r....

Letnie prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem...

Komunikat na temat ryzyka/przekroczenia pyłów na terenie województwa świętokrzyskiego w 2017 roku...

Międzynarodowe Targi ENEX/ENEX Nowa Energia oraz EKOTECH 2017...

Komunikat na temat ryzyka przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa świętokrzyskiego w 2017 roku...

KOMUNIKAT na temat przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10...

KOMUNIKAT na temat przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10...

System informowania o jakości powietrza w Polsce
INFOGRAFIKA
(żródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska)...

Jubileusz 25-lecia ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska...

KOMUNIKAT na temat przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10...

APEL ! STOP NISKIEJ EMISJI !
W związku z trwającym sezonem grzewczym w sektorze komunalno-bytowym, informujemy o możliwości wystąpienia złej jakości powietrza...

JAKOŚĆ POWIETRZA