Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Aktualności archiwum

Święto Służby Cywilnej - Podziękowania i odznaczenia państwowe dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

III Międzynarodowe Targi Infrastruktury Wodno-Ściekowej TIWS 2010

Ogólnopolska narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska

Odpady komunalne ulegające biodegradacji Apel do Samorządów

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

13 edycja Konkursu Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii"

Tania i czysta energia elektryczna -z Połańca (woj. Świętokrzyskie )

Ogólnopolska Kampania Informacyjna "Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie"- konferencja w Kielcach

Wprowadzenie nowego Systemu Kontroli w Wydziale Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach

Powódź - maj 2010

Komunikat na temat jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w związku z erupcją wulkanu na Islandii

Energia i ochrona środowiska na targach Kielce

Nowy System Kontroli w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach

Automatyczna stacja pomiaru powietrza w województwie świętokrzyskim

Ukazał się kolejny raport o stanie środowiska przyrodniczego w regionie...

Święto Służby Cywilnej - Podziękowania dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Obchody 35 lecia działalności Cementowni Małogoszcz

Sesje Rady Powiatu: Kieleckiego, Starachowickiego, Jędrzejowskiego, Buskiego

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla podmiotów zobowiązanych do zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów...

Sprzątanie Świata

Ćwiczenia epizodyczno - problemowe pod kryptonimem "Ognista kula 2009", przeprowadzone w Stąporkowie...

III tura konsultacji społecznych nad projektem "Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły"

Achema 2009

Laureaci X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku"

12 edycja Konkursu Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii" W dniu 10 grudnia 2008 r. w Warszawie odbyła się III narada strefowa Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wizyta Pana Radosława Fienko Dyrektora Generalnego GIOŚ

Nominaci X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku"

Odznaczenia dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

15 lecie stacji Monitoringu na Świętym Krzyżu

Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa - Global Monitoring for Environment and Security) GMES

Wizyta pana Ministra Andrzeja Jagusiewicza w Kielcach

Sesja Rady Powiatu w Kielcach

IPPC - Wykaz instalacji w województwie świętokrzyskim

REACH - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

IX Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH

W dniu 26 lutego b.r. mieliśmy przyjemność gościć z wizytą roboczą Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Pana Ministra Andrzeja Jagusiewicza...

Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

Konkurs Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii"

Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Ministerstwo Środowiska zachęca do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi systemu EMAS

EKOFUNDUSZ - budowa instalacji do utylizacji osadów ściekowych.

Sprawozdanie z wykonania zadań WIOŚ w 2006 r.

Pierwsze regionalne forum pt. "Polska tworzy czystsze powietrze dla Europy" odbyło się w Kielcach w dniu 20 października 2006 r.

NOWA USTAWA ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY Lista 80...

Wyniki konkursu "Przyjaźni środowisku"...

Kolejne rundy naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć...

JAKOŚĆ POWIETRZA