Wyniki oceny jakości powietrza
i klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim w roku 2004

na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska
oraz
§ 4 rozporządzenia MŚ z dnia 26 listopada 2002r. - Dz. U. Nr 204, poz. 1727

 


 dalej