Wyniki oceny jakości powietrza
i klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim w roku 2005

na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska
oraz
§ 4 rozporządzenia MŚ z dnia 5 kwietnia 2006r. - Dz. U. Nr 63, poz. 445

 


 dalej