Tabela 1b. Wykaz  punktów sieci krajowej monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w województwie świętokrzyskim.
Lp Nr punktu KMWP MIEJSCOWOŚĆ                                   gmina Właściciel punktu                                                                                (użytkownik) Stratygrafia warstwy wodonośnej Głębokość filtra                    [od do] Rodzaj punktu                                                                                                                
1 2 3 4 5 6 7
2 414 KAPLICA                          gm. Kunów Stacja hydrogeologiczna PIG - otw. 2 J2 102,0 - 149,0 otwór hydrogeologiczno - badawczy
3 415 KAPLICA                          gm. Kunów Stacja hydrogeologiczna PIG - otw. 3 J2 158,0 - 198,0 otwór hydrogeologiczno - badawczy
1 1 151 KAPLICA                           gm. Kunów Stacja hydrogeologiczna PIG - otw. 1  J3 55,0 - 90,0 otwór hydrogeologiczno - badawczy
7 605 NAŁĘCZÓW                                 miasto Kielce Stacja hydrogeologiczna PIG - otw. 1  D2,3 192,0 - 250,0 hydrogeologiczno - badawczy
6 606 NAŁĘCZÓW               miasto Kielce Stacja hydrogeologiczna PIG - otw. nr 2  P3 167,0 - 183,0 otwór hydrogeolog - badawczy
5 607 NAŁĘCZÓW               miasto Kielce Stacja hydrogeologiczna PIG - otw. 3  T1 40,0 - 83,0 otwór hydrogeolog - badawczy
4 608 NAŁĘCZÓW             miasto Kielce Stacja hydrogeologiczna PIG otw. nr 4 Q 10,5 - 18,5 otwór     hydrogeologiczno - badawczy
10 421 BIAŁOWIEŻA                   gm. Sędziszów Stacja hydrogeologiczna PIG - otw. 2 Cr1 190,3 - 230,1 otwór hydrogeologiczno - badawczy
11 422 BIAŁOWIEŻA                  gm. Sędziszów Stacja hydrogeologiczna PIG - otw. 4  J3 248,0 - 285,0 otwór hydrogeologiczno - badawczy
9 423 BIAŁOWIEŻA                   gm. Sędziszów Stacja hydrogeologiczna PIG  - otw. 5 Cr3 43,5 - 92,0 otwór hydrogeologiczno - badawczy
8 1512 BIAŁOWIEŻA                 gm. Sędziszów Stacja hydrogeologiczna PIG otw. nr 7 Q 5,1 - 7,1 piezometr
12 327 SIERADOWICE                                         gm. Bodzentyn Własność prywatna Bogdan Konopka  D2,3 25,0 - 35,0 studnia głębinowa
Lp Nr punktu KMWP MIEJSCOWOŚĆ                                   gmina Właściciel punktu                                                                                (użytkownik) Stratygrafia warstwy wodonośnej Głębokość filtra                    [od do] Rodzaj punktu                                                                                                                
1 2 3 4 5 6 7
13 330 GĘSICE                                   gm. Łagów studnia obserwacyjna IMiGW wody gruntowe głęb. 27,05 m studnia kopana
14 331 RADOSZKI                      gm. Wilczyce Szkoła Podstawowa Q 14,4 - 18,4 studnia głębinowa
15 409 SZAŁAS                              gm. Zagnańsk  PIG  T2 32,0 - 48,0 otwór hydrogeolog - badawczy
16 412 SKARŻYSKO                     gm. Skarżysko Kam. ujęcie komunalne dla Skarżyska Kamiennej                                       Bzin st. IV  T2 23,3 - 55,0 studnia głębinowa
17 413* MIŁKÓW                                        gm. Bodzechów studnia obserwacyjna IMiGW wody gruntowe głęb. 9,25 m studnia kopana
18 417 KOŃSKIE BAWARIA                 gm. Końskie studnia obserwacyjna IMiGW wody gruntowe głęb. 5,46 m studnia kopana
19 500 KUROZWĘKI                   gm. Staszów Stadnina Koni Tr 26,0 - 39,0 studnia głębinowa
20 501 PIECZONOGI                                 gm. Oleśnica studnia obserwacyjna IMiGW wody gruntowe głęb. 6,35 studnia kopana
21 503 KAZIMIERZA MAŁA gm. Kazimierza Wielka studnia obserwacyjna IMiGW wody gruntowe głęb. 6.8 studnia kopana
22 506 LIPIE                                  gm. Brody Iłżeckie studnia obserwacyjna IMiGW wody gruntowe głęb. 6,70 m studnia kopana
23 601 RADOSZYCE                gm. Radoszyce studnia obserwacyjna IMiGW wody gruntowe głęb. 9,05 m studnia kopana
24 603* SUKÓW                                 gm. Daleszyce Stacja IMiGW  D2,3 52,5 - 71,0 studnia głębinowa
Objaśnienia:
*/ punkt nie badany w 2002 r.