WIOŚ Kielce
Strona główna
 


WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI W KIELCACH

Roczny raport
z badań monitoringowych jakości zwykłych wód podziemnych
w województwie świętokrzyskim
- 2002 r. -

     Spis treści
1. Wstęp.
2. Stan punktów sieci monitoringu.
3. Zakres wykonanych prac.
4. Ocena wyników badań.
5. Kontynuacja badań.
6. Podsumowanie i wnioski.

     Spis rysunków
Rys. 1. Szkic rozmieszczenia punktów sieci krajowej i regionalnej monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w województwie świętokrzyskim.
Rys. 2. Przydatność wody do picia i na potrzeby gospodarcze w punktach sieci krajowej i regionalnej monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w województwie świętokrzyskim - 2002 r.
Rys. 3. Klasy jakości wody (PIOŚ 1995) w punktach sieci krajowej i regionalnej monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w województwie świętokrzyskim - 2002 r.(mapka)
Rys. 4. Klasy jakości wody (PIOŚ 1995) w punktach sieci krajowej i regionalnej monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w województwie świętokrzyskim - 2002 r.(wykresy)

     Spis tabel
Tabela 1a. Wykaz punktów sieci regionalnej (RMWPśw) monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w województwie świętokrzyskim.
Tabela 1b. Wykaz punktów sieci krajowej (KMWP) monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w województwie świętokrzyskim.
Tabela 2. Klasyfikacja chemiczna wody, jej jakość i wykaz przekroczeń dopuszczalnych własności fizycznych i chemicznych dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze w punktach monitoringu - 2002 r.
Tabela 3. Jakość wód podziemnych badanych poziomów wodonośnych - 2002 r.
Tabela 4. Jakość wód podziemnych w punktach sieci krajowej i regionalnej monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w województwie świętokrzyskim w latach 1996 - 2002.