Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Organizmy makrobentosowe

brachycentridae hydroptilidae_z_domkiem leptoceridae glossiphonidae limnephilidae polycentropodidae_psychomyiodae psychomyidae rhacophilidae
JAKOŚĆ POWIETRZA