Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Baterie i akumulatory

Zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów oraz zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79 poz. 666)
JAKOŚĆ POWIETRZA