Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji określa ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1162) oraz przepisy wykonawcze - wykaz aktów wykonawczych .

Link do strony Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska poświęcony tematyce recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Przydatne informacja w zakresie prowadzenia demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji)

Zawiadomienie o podjęciu działalności w zakresie produkcji,
importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów (zopd)

Zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie produkcji,
importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów (zozd)

Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów i punkty zbierania.

Informacje dotyczące dopłat oraz pożyczek dla stacji demontażu pojazdów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko (Dz. U. Nr 201 poz. 1666). (czesci.pdf)
JAKOŚĆ POWIETRZA