Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa uchwalona w dniu 11 września 2015 r. ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) oraz przepisy wykonawcze.

Dodatkowe informacje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tj. m.in.: obowiązki wprowadzającego sprzęt, obowiązki zbierającego zużyty sprzęt, obowiązki prowadzącego zakład przetwarzania, obowiązki prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, a także wpisy do rejestru, wzory wniosków, wytyczne, akty wykonawcze, znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

JAKOŚĆ POWIETRZA