Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Wzór druku: format doc.
Link do strony na platformie EPUAP do złożenia zawiadomienia

JAKOŚĆ POWIETRZA