Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Komunikaty o poziomach pyłu zawieszonego PM10

2018 rok
styczeń luty marzec kwiecień maj wrzesień październik listopad


2017 rok
styczeń luty marzec sierpień październik listopad grudzień


JAKOŚĆ POWIETRZA