Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

APEL!!!

RYZYKO WYSTĄPIENIA PRZEKROCZEŃ
POZIOMÓW ALARMOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

Główny wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy ma tzw. "emisja niska" z palenisk domowych, gdzie spalane są najczęściej węgiel i drewno, czyli paliwa emitujące znaczne ilości zanieczyszczeń. Dodatkowo przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niskie temperatury powietrza, małe prędkości wiatrów lub bezwietrzna pogoda, brak opadów atmosferycznych) dochodzi do kumulacji zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery.

Niestety coraz częściej w paleniskach indywidualnych spalane są również odpady gospodarcze (zawierające tworzywa sztuczne, laminaty, odpady z płyt wiórowych, ścinki gumy, skóry, tkaniny czy opony). Towarzyszy temu uwalnianie się do powietrza szeregu substancji trujących (metali ciężkich, dioksyn, furanów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych) - związków mających negatywny wpływ na zdrowie człowieka oraz na środowisko.

Warto wiedzieć, że substancje szkodliwe emitowane z kominów naszych domów nie są przenoszone na duże odległości i nie zawsze mają możliwość wymieszania się z wyższymi partiami atmosfery. Zanieczyszczają one bezpośrednią okolicę (ogródki, trawniki, zbiorniki wodne), a przede wszystkim stanowią warstwę atmosfery, którą oddychamy.

Spalając paliwa niskiej jakości oraz odpady w piecach trujemy więc samych siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększamy ryzyko wywołania pożaru poprzez zapalenie się przewodów kominowych.

Apelujemy!
Przyczyń się sam do poprawy jakości powietrza którym oddychasz!
Rozważ czy możesz:
" używać paliw dobrej jakości (węgiel, drewno)?
" zaniechać spalania własnych odpadów?
" reagować na tego typu zachowania twoich sąsiadów?
" przejść na ogrzewanie z sieci miejskiej lub gazowe, albo przynajmniej wymienić swój piec węglowy na bardziej nowoczesny?
" ograniczyć zużycie ciepła (ocieplić swój dom)?
" zastosować instalacje korzystające z odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, panele słoneczne)?

Inspektorat informuje o jakości powietrza w formie komunikatów. Są one dostępne na stronie www.kielce.pios.gov.pl w zakładce "KOMUNIKATY OSTRZEŻENIA". Również na tej stronie dostępne są bieżące wyniki pomiarów jakości powietrza z automatycznych stacji monitoringu powietrza.

JAKOŚĆ POWIETRZA