Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Komunikaty na temat ryzyka przekroczenia lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych i alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu

2018 rok
luty marzec kwiecień maj czerwiec

2017 rok
luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad

2016 rok
luty marzec kwiecień maj czerwiec wrzesień pazdziernik listopad

2015 rok
luty 11 marca marzec kwiecień maj czerwiec 5 lipca sierpień 12 sierpnia 01 września wrzesień październik listopad

2014 rok
luty marzec kwiecień maj czerwiec wrzesień październik listopad

2013 rok
luty marzec kwiecień maj czerwiec wrzesień pazdziernik listopad

JAKOŚĆ POWIETRZA