Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wyniki pomiarów PEM

Monitoring pól elektromagnetycznych - 2017r, 2016r, 2015r, 2014r, 2013r, 2012r, 2011r, 2010r, 2009r, 2008r, 2007r., 2006r., 2005r.

JAKOŚĆ POWIETRZA