Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Kontakt

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: 41 342-19-32 fax: 41 344-55-34

Sekretariat

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
mgr inż. Witold Bruzda
tel. 41 342 12 34, 41 342 19 32

Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
mgr inż. Waldemar Wach
tel. 41 342 19 31, 41 342 19 32

Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Dyrektor Inspektoratu
mgr inż. Tomasz Kwiecień
tel. 41 342 19 32

Wieloosobowe stanowisko pracy d/s kadr i organizacji

Główny specjalista
Agata Orłowska
tel. 41 342 15 94, fax 41 344 55 34Starszy specjalista
Renata Chyb
tel. 41 342 19 32, fax 41 344 55 34

Samodzielne stanowiska pracy

Samodzielne Stanowisko Pracy d/s prawnych
Radca Prawny
Bogumiła Skowron-Gwóźdź
tel. 41 342 19 03


Wydział Budżetu i Finansów

Główny księgowy
Jolanta Korban
tel. 41 342 15 52


Specjalista
Krystyna Rudnicka
tel. 41 342 15 51


Specjalista
Aleksandra Wiech
tel. 41 342 15 51


Specjalista
Dorota Rubak
tel. 41 342 15 51

Wydział Monitoringu Środowiska

Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska
Urszula Tkaczuk
tel. 41 342 14 96


Zastępca Naczelnika Wydziału Monitoringu Środowiska
Joanna Jędras
tel. 41 342 11 42


Starszy specjalista
Marta Wykręt
tel. 41 342 11 42


Specjalista
Małgorzata Romańska-Spaczyńska
tel. 41 342 11 42


Starszy Specjalista
Barbara Kiczor
tel. 41 342 13 96


Starszy Specjalista
Małgorzata Kaszuba
tel. 41 342 13 96


Starszy Specjalista
Agnieszka Zagórska
tel. 41 342 13 96


Specjalista
Anna Rospond
tel. 41 342 11 42


Starszy Informatyk
Piotr Rogowski
tel. 41 342 19 37


Specjalista
Cezary Detka
tel. 41 342 11 42

Wydział Inspekcji

Naczelnik Wydziału Inspekcji
Elżbieta Autret
tel. 41 342 14 21


Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji
Urszula Suchenia
tel. 41 342 14 91


Starszy inspektor ochrony środowiska
Tadeusz Sieczko
tel. 41 342 14 91


Starszy specjalista
Maria Augustyniak
tel. 41 342 15 54,


Starszy inspektor ochrony środowiska
Anna Misztal
tel. 41 342 19 15


Starszy inspektor ochrony środowiska
Iwona Lech
tel. 41 342 17 55


Starszy inspektor ochrony środowiska
Filip Jędrzejkiewicz
tel. 41 342 14 37


Starszy inspektor ochrony środowiska
Wojciech Ziętal
tel. 41 342 17 55


Starszy inspektor ochrony środowiska
Wojciech Barczewski
tel. 41 342 17 55


Starszy inspektor ochrony środowiska
Łukasz Orzechowski
tel. 41 342 18 69


Starszy inspektor ochrony środowiska
Jacek Jakubowski
tel. 41 342 18 69


Starszy inspektor ochrony środowiska
Konrad Sarnecki
tel. 41 342 18 69


Inspektor ochrony środowiska
Łukasz Chmura
tel. 41 342 18 69


Starszy inspektor ochrony środowiska
Dorota Burzyńska-Kargul
tel. 41 342 19 15


Inspektor ochrony środowiska
Paweł Pożoga
tel. 41 342 19 15


Starszy specjalista
Monika Choróbczyk
tel. 41 342 14 37


Starszy specjalista
Joanna Jońca-Borowiec
tel. 41 342 14 37


Inspektor ochrony środowiska
Anita Kowalik
tel. 41 342 14 37


Starszy inspektor ochrony środowiska
Krzysztof Zawada
tel. 41 342 14 37


Inspektor ochrony środowiska
Przemysław Misztal
tel. 41 342 19 15


Inspektor ochrony środowiska
Izabela Pastuszka
tel. 41 342 17 55

Wydział Administracyjno - Techniczny i Zamówień Publicznych

Kierownik Wydziału Administracyjno-Technicznego i Zamówień Publicznych
Justyna Wojtyna
tel. 41 342 13 77


Starszy Administrator
Wiesława Kowalska
tel. 41 342 19 38


Sprzątaczka
Renata Frankowska
tel. 41 342 19 38

Sprzątaczka
Iwona Sowińska
tel. 41 342 19 38

Starszy Informatyk
Rafał Stachurski
tel. 41 342 13 79


Specjalista
Andrzej Paluch
tel. 41 342 19 38


Kierowca
Andrzej Frankowski
tel. 41 342 19 38

Kierowca
Jacek Spyra
tel. 41 342 19 38

Zaopatrzeniowiec
Kamil Stojek
tel. 41 342 19 38

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoraru

Kierownik Laboratorium
Katarzyna Ornal - Kargulewicz
tel. 41 342 19 52

Laboratorium - Pracownia Biologiczno - Glebowa

Kierownik Pracowni Biologiczno-Glebowej
Małgorzata Czekaj
tel. 41 342 19 39


St. specjalista
Janina Musiał
tel. 41 342 16 15


Specjalista
Małgorzata Grzela
tel. 41 342 19 36


Analityk
Magdalena Nogalska
tel. 41 342 16 15


Analityk
Nina Siudak
tel. 41 342 16 15


Specjalista
Piotr Pisarek
tel. 41 342 19 36


Analityk
Łukasz Wroński
tel. 41 342 19 36

Laboratorium - Pracownia Badań Powietrza

Kierownik Pracowni Badań Powietrza
Grzegorz Orłowski
tel. 41 342 19 24


Specjalista
Mirosław Jastrzębski
tel. 41 342 19 41


Starszy specjalista
Arkadiusz Grzela
tel. 41 342 17 40


Specjalista
Sebastian Pawlak
tel. 41 342 19 41

Laboratorium - Pracownia Badań Wód

Kierownik Pracowni Badań Wód
Monika Kwarciana
tel. 41 342 13 76


Kierownik Jakości
Magdalena Zaborska
tel. 41 342 17 58, 41 342 13 76


Specjalista
Joanna Mucha
tel. 41 342 14 09


Starszy Specjalista
Katarzyna Opala
tel. 41 342 14 08


Starszy specjalista
Arkadiusz Łysak
tel. 41 342 15 99, 41 342 19 43


Starszy specjalista
Wiesław Puto
tel. 41 342 19 40


Starszy specjalista
Lucyna Sadowska
tel. 41 342 14 08


Specjalista
Anna Jamioł
tel. 41 342 19 35


Specjalista
Katarzyna Pietrzyk
tel. 41 342 14 09


Analityk
Izabela Ślusarczyk
tel. 41 342 14 09

JAKOŚĆ POWIETRZA