Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Zespół redakcyjny

Z-ca Naczelnika Wydziału Monitoringu Środowiska
Joanna Jędras


Starszy specjalista
Maria Augustyniak


Kierownik Laboratorium
Katarzyna Ornal - Kargulewicz


Starszy specjalista
Katarzyna Opala


Starszy Informatyk
Rafał Stachurski


Starszy Informatyk
Piotr Rogowski
JAKOŚĆ POWIETRZA