Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Zespół redakcyjny

Z-ca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
Naczelnik Wydziału Inspekcji
Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska
Kierownik Laboratorium
Główny Księgowy
Kierownik Wydziału Administracyjno-Technicznego i Zamówień Publicznych
Starszy Specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Kadr i Organizacji
Starszy Informatyk
JAKOŚĆ POWIETRZA