Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

RaportyAneks nr 9 do PROGRAMU
PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
na lata 2016 -2020
(format pdf)


Tabele
(format xlsx)Aneks nr 8 do PROGRAMU
PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
na lata 2016 -2020
(format pdf)Aneks nr 7 do PROGRAMU
PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
na lata 2016 -2020
(format pdf)Aneks nr 6 do PROGRAMU
PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
na lata 2016 -2020
(format pdf)OCENA STANU KLIMATU AKUSTYCZNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA PODSTAWIE MAP AKUSTYCZNYCHAneks nr 5 do PROGRAMU
PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
na lata 2016 -2020
(format pdf)


Tabele
(format xlsx)MAPA AKUSTYCZNA MIASTA CHMIELNIKA W OTOCZENIU DROGI DW 765


PIĘCIOLETNIA OCENA STANU KLIMATU AKUSTYCZNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA LATA 2012-2016


Aneks nr 4 do PROGRAMU
PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
na lata 2016 -2020
(format pdf)
Aneks nr 3 do PROGRAMU
PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
na lata 2016 -2020
(format pdf)Aneks nr 2 do PROGRAMU
PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
na lata 2016 -2020
(format pdf)


Tabele
(format xlsx)


PROGRAM
PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
na lata 2016 -2020
(format pdf)


Tabele
(format xlsx)


PROGRAM
PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
na lata 2013 -2015
(format pdf)


Tabele
(format xls)WYNIKI DRUGIEJ
PIĘCIOLETNIEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
WYKONANEJ NA MOCY ART. 88 i 94 UST. 1 PKT 1
USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. -
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(TEKST JEDNOLITY - DZ. U. Z 2006 R. NR 129,
POZ. 902, Z PÓŹN. ZM.)

A R C H I W U M


JAKOŚĆ POWIETRZA