Tabela 40. ¦rednie miesięczne temperatury powietrza atmosferycznego i miesięczne sumy opadów
wg danych IMGW ze stacji Kielce – Suków i Sandomierz

Stacja Kielce - Suków (260 m n.p.m.)
¦rednie miesięczne temperatury powietrza atmosferycznego (o C)
lata I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ¦r / Σ
1971-2000 -3,2 -2,5 2,0 7,3 13,4 15,3 17,2 16,8 12,7 8,3 2,0 -0,7 7,4
1991-2000 -1,0 -1,4 2,5 7,5 12,5 15,9 18,8 17,9 13,0 7,3 1,2 -1,7 7,7
2001 -1,3 -1,5 2,2 7,4 13,9 14,6 19,4 18,4 11,7 10,8 1,6 -4,8 7,7
2002 -1,7 2,7 3,9 8,1 16,5 16,6 20,0 19,3 12,4 6,7 4,4 -6,3 8,6
Miesięczne sumy opadów atmosferycznych (mm)
1971-2000 34 28 35 39 53 71 81 76 55 42 40 44 600
1991-2000 30 34 43 42 59 80 88 67 59 44 40 39 626
2001 41 21 52 148 59 96 294 70 52 19 40 27 918
2002 36 58 35 18 134 73 70 76 55 87 31 14 687
Stacja Sandomierz (217 m n.p.m.)
¦rednie miesięczne temperatury powietrza atmosferycznego (o C)
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ¦r / Σ
2001 -0,9 -0,6 2,9 8,6 14,7 15,2 20,1 19,2 12,1 11,0 1,9 -5,4 8,2
2002 -1,4 3,5 5,1 8,8 17,1 17,4 21,0 20,2 13,1 7,3 5,0 -6,1 9,3
Miesięczne sumy opadów atmosferycznych (mm)
2001 36 13 50 72 34 85 188 56 92 11 27 15 679
2002 13 26 20 35 46 77 83 36 39 85 19 10 489