Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Informacje

12.03.2015 r.
W dniu 04.03.2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Kielcach zostały zawarte umowy o dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w 2015 roku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska:
- umowa przekazania środków finansowych nr 2/15 na realizację przez państwową jednostkę budżetową zadania pn.: Wydanie drukiem publikacji pn. "Stan środowiska w województwie świętokrzyskim RAPORT 2015";
- umowa przekazania środków finansowych nr 3/15 na realizację przez państwową jednostkę budżetową zadania pn.: Prowadzenie Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie wód powierzchniowych, powietrza, hałasu i pól elektromagnetycznych w województwie świętokrzyskim w roku 2015;
- umowa przekazania środków finansowych nr 4/15 na realizację przez państwową jednostkę budżetową zadania pn.: Zakup i instalacja badawczego mikroskopu biologicznego wraz z oprogramowaniem do analizy obrazu;
- umowa przekazania środków finansowych nr 5/15 na realizację przez państwową jednostkę budżetową zadania pn.: Zakup i instalacja stacji do odparowania próbek wraz z wyposażeniem.

JAKOŚĆ POWIETRZA