Komunikat

  Szanowni Państwo, Informujemy, że do odwołania wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Urząd prowadzi bezpośrednią obsługę klientów w sprawach wymagających osobistego stawienia się po wcześniejszym…

Konkurs „Czyste Świętokrzyskie”

  W dniu 15 marca 2021 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach miała miejsce konferencja prasowa związana z ogłoszeniem konkursu dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego pod nazwą „Czyste Świętokrzyskie”. Celem konkursu jest wzrost świadomości…

Informacja

    Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jadwigi Bobreckiej zd. Spyra pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w Kielcach w latach 1972-1991 Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia Dyrekcja i Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach

Informacja

    Z głębokim smutkiem i nieukrywanym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Leokadii Stachurskiej Wieloletniego Kierownika Wydziału Administracyjno-Technicznego w  Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają Dyrekcja oraz koleżanki i koledzy z WIOŚ w…

Informacja

W związku z zawiadomieniem dotyczącym podejrzenia zanieczyszczenia rzeki Mierzawy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach podjął w dniu 20.01.2021 r. czynności kontrolne na oczyszczalni ścieków w Sędziszowie obejmujące m.in. pobranie prób ścieków odprowadzanych do rzeki. Badaniem objęto również wody rzeki…

Informacja

W dniu 24.07.2020 r. z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska został przekazany specjalistyczny samochód, który będzie wykorzystywany w prowadzonych przez WIOŚ Kielce działaniach kontrolnych. W uroczystości wziął udział wicewojewoda Rafał Nowak. Samochód ten, przystosowany…

Informacja

Informacja Nr 3 Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie pomiarów i badań w związku z pożarem odpadów w m. Nowiny w dniach 19-20 kwietnia 2020 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach informuje, że zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną…
Skip to content