wpływający ciek do rowu

Awaria na terenie oczyszczalni ścieków w Świętej Katarzynie

  W dniu 18.03.2023 r., w godzinach wieczornych, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Świętokrzyskiego przekazało do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach interwencję w sprawie przedostawania się nieoczyszczonych ścieków do rowu w okolicach oczyszczalni ścieków w Świętej Katarzynie (gm. Bodzentyn).…
Wypływająca biała woda z kanału burzowego.

Działania WIOŚ Kielce w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia rzeki Silnicy w Kielcach

  W dniu 14-03-2023r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach wpłynęła interwencja w sprawie pojawienia się śniętych ryb w rzece Silnicy w Kielcach w okolicy ulicy Ogrodowej. Interwencję przekazało Centrum  Zarządzania Kryzysowego Wojewody Świętokrzyskiego. Inspektorzy WIOŚ Kielce podjęli działania …
Płynąca szara woda środkiem. Po prawej stronie wpływa woda w kolorze bordowym. W tle widać pryzmy ziemi i drzewa.

Działania WIOŚ Kielce w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia Cieku od Rataj w m. Wąchock

  W dniu 03.03.2023 r. o godzinie 14.00 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach wpłynęła interwencja PGW Wody Polskie NW w Starachowicach dot. zanieczyszczenia Cieku od Rataj w m. Wąchock. Według przesłanej informacji zanieczyszczenie spowodowane było pracami prowadzonymi przy…
Wypływająca biała woda z kanału i osoba pobierająca próbę wody

Działania WIOŚ Kielce w związku z dwoma zgłoszeniami zanieczyszczenia rzeki Silnicy w Kielcach

  W dniu 3-03-2023r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach wpłynęła interwencja w sprawie pojawienia się śniętych ryb w rzece Silnicy w Kielcach w okolicy ulicy Rzecznej. Interwencję przekazało Centrum  Zarządzania Kryzysowego Wojewody Świętokrzyskiego. Bezpośrednio po tym zgłoszeniu  PGW…
Kontrola drogowa pojazdów

Kontrola drogowa pojazdów

  Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach przeprowadzili w dniu 23.02.2023 r. kontrolę drogową pojazdów transportujących odpady na terenie województwa świętokrzyskiego. W realizację niniejszego przedsięwzięcia zaangażowani byli także na mocy porozumienia zawartego między Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska a…
zbiornik z szarą wodą.

Śnięte ryby w Stawie w miejscowości Zdanów

  W dniu 13.02.2023 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach wpłynęło zgłoszenie z Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu dotyczące śnięcia ryb w Górnym Stawie położonym w ms, Zdanów koło Obrazowa. Z uwagi na rodzaj otrzymanego zgłoszenia podjęto…

Narada Kierownictwa Warszawa

  W dniach 26 i 27 stycznia 2023r. w Warszawie odbyła się narada Kierownictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska oraz rzecznikami prasowymi. Tematami narady były koordynacja polityki informacyjnej Inspekcji Ochrony Środowiska, podsumowanie działań kontrolnych inspekcji oraz…
Jasne pomieszczenie na środku stoi żółty stół a na nim komputer obok stoi osoba z mikrofonem za osobą widać biały ekran z zielonymi literami.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Cywilizacyjne i prawne aspekty ochrony środowiska naturalnego”

  W dniu 1 grudnia 2022r. w Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Cywilizacyjne i prawne aspekty ochrony środowiska naturalnego, której celem była analiza, ocena oraz diagnoza współczesnych zagrożeń i wyzwań…
Duże jasne pomieszczenie na tle białej ściany stoją dwie osoby jedna trzyma w ręku mikrofon

Spotkanie Rad Naukowo-Społecznych Leśnych Kompleksów Promocyjnych „Puszcza Kozienicka” oraz „Puszcza Świętokrzyska” w Umianowicach.

  Dnia 29 listopada 2022r. na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach odbyło się spotkanie połączonych Rad Naukowo-Społecznych Leśnych Kompleksów Promocyjnych „Puszcza Kozienicka” i „Puszcza Świętokrzyska”. Uczestnicy spotkania w tym Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska p. Witold Bruzda zapoznali się…
Skip to content