Narada Kierownictwa Warszawa

  W dniach 26 i 27 stycznia 2023r. w Warszawie odbyła się narada Kierownictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska oraz rzecznikami prasowymi. Tematami narady były koordynacja polityki informacyjnej Inspekcji Ochrony Środowiska, podsumowanie działań kontrolnych inspekcji oraz…
Jasne pomieszczenie na środku stoi żółty stół a na nim komputer obok stoi osoba z mikrofonem za osobą widać biały ekran z zielonymi literami.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Cywilizacyjne i prawne aspekty ochrony środowiska naturalnego”

  W dniu 1 grudnia 2022r. w Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Cywilizacyjne i prawne aspekty ochrony środowiska naturalnego, której celem była analiza, ocena oraz diagnoza współczesnych zagrożeń i wyzwań…
Duże jasne pomieszczenie na tle białej ściany stoją dwie osoby jedna trzyma w ręku mikrofon

Spotkanie Rad Naukowo-Społecznych Leśnych Kompleksów Promocyjnych „Puszcza Kozienicka” oraz „Puszcza Świętokrzyska” w Umianowicach.

  Dnia 29 listopada 2022r. na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach odbyło się spotkanie połączonych Rad Naukowo-Społecznych Leśnych Kompleksów Promocyjnych „Puszcza Kozienicka” i „Puszcza Świętokrzyska”. Uczestnicy spotkania w tym Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska p. Witold Bruzda zapoznali się…
Biała piana na płynącej rzece w tle most.

Działania WIOŚ Kielce w związku z zanieczyszczeniem rzeki Bobrzy

  W dniu 21.11.2022 r. do WIOŚ w Kielcach została zgłoszona interwencja dotycząca zanieczyszczenia rzeki Bobrzy. Interwencję zgłosił Dyrektor Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach drogą elektroniczną o godz. 12.59 wskazując współrzędne wystąpienia zanieczyszczenia. Inspektorzy WIOŚ w Kielcach…
Czerwone duże auto na tle szarej jezdni

Informacja o kontrolach drogowych

  Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach przeprowadzili w dniu 18.11.2022 r. kontrolę drogową pojazdów transportujących odpady na terenie województwa świętokrzyskiego. W realizację niniejszego przedsięwzięcia zaangażowani byli także – na mocy porozumienia zawartego między Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska…
Duże ciemne pomieszczenie z lewej strony stoją duże beczki owinięte w czarną folią.

Kolejny nielegalny magazyn odpadów niebezpiecznych – Skarżysko-Kamienna

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach informuje, że w dniu 14.11.2022 r. otrzymano zawiadomienie z Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku- Kamiennej o prowadzeniu działań związanych z zabezpieczeniem rozlewu nieznanej substancji na terenie nieruchomości położonej w…
Skip to content