Porozumienie o współpracy pomiędzy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego

Porozumienie o współpracy pomiędzy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego

W dniu 11 maja 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zostało podpisane porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie przeciwdziałania oraz wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku w transporcie odpadów pomiędzy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony…

Informacja z kontroli przeprowadzonej w dniach 28-29.04.2022 r. w msc. Winiarki, gm. Dwikozy, pow. sandomierski

    W dniach 28 i 29.04.2022 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach przeprowadził kontrolę na terenie dwóch nieruchomości, zlokalizowanych w miejscowości Winiarki, gmina Dwikozy, powiat sandomierski, w związku z wniesioną interwencją, dotyczącą nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska. W trakcie przeprowadzonych…

Informacja z dnia 28.04.2022 r.

    W dniu 28.04.2022 r. w msc. Skadla, gm. Gnojno, pow. buski, Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach w wyniku wspólnych działań prowadzonych z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz z funkcjonariuszami Policji, ujawnili nielegalny proceder…

Współpraca WIOŚ z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

  W ramach z rozwijania wzajemnej współpracy pomiędzy organami Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach odbyły się spotkania przedstawicieli ww. instytucji. W dniu 24 listopada 2021 r. przeprowadzono rozmowy…

Rozpoznanie

W dniu 02.12.2021 r. w wyniku prowadzonych działań, polegających na analizie stanu środowiska pod kątem porzucania odpadów na terenie województwa świętokrzyskiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach stwierdził na terenie działki zlokalizowanej w msc. Drochów Górny, gm. Morawica, pow. kielecki,…
Uczestnicy spotkania i podpisania porozumienia (od prawej: Witold Bruzda Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach, Zbigniew Koniusz Wojewoda Świętokrzyski, Jarosław Kaleta Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach

Porozumienie dla dobra środowiska

  W dniu 28 września 2021r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w obecności Wojewody Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie, którego głównym celem było podpisanie porozumienia pomiędzy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach w sprawie…

Akcja ogólnopolska Nielegalne odpady 2021

  W dniu 8 września 2021 r. została przeprowadzana ogólnopolska akcja kontroli transportów odpadów Nielegalne odpady 2021. W działaniach uczestniczyli Inspektorzy Ochrony Środowiska oraz funkcjonariusze Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej. Łącznie zaangażowanych zostało aż 1195…

Rzeka – Kanał Strumień

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach informuje, że w dniach 17-18.08.2021 r. przeprowadził działania rozpoznawcze i oględziny rzeki „Kanał Strumień” na odcinku od stawu rybnego Mrozy do miejscowości Karsy Dolne w związku z interwencjami Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów oraz…

ZGŁOŚ NIELEGALNE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

  ZGŁOŚ NIELEGALNE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych…

Informacja ws. zbiornika Rejów

    W dniu 25 maja 2021 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach zgłoszono zanieczyszczenie zbiornika Rejów k. Skarżyska-Kamiennej. Zanieczyszczenie zostało zauważone w dniu poprzednim jako pas o szerokości kilku metrów ciągnący się na środku zbiornika i płynący w…
Skip to content