Komunikat

  Szanowni Państwo, Informujemy, że do odwołania wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Urząd prowadzi bezpośrednią obsługę klientów w sprawach wymagających osobistego stawienia się po wcześniejszym…

Informacja

    Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jadwigi Bobreckiej zd. Spyra pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w Kielcach w latach 1972-1991 Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia Dyrekcja i Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach

Informacja

    Z głębokim smutkiem i nieukrywanym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Leokadii Stachurskiej Wieloletniego Kierownika Wydziału Administracyjno-Technicznego w  Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają Dyrekcja oraz koleżanki i koledzy z WIOŚ w…

Informacja

Informacja Nr 3 Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie pomiarów i badań w związku z pożarem odpadów w m. Nowiny w dniach 19-20 kwietnia 2020 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach informuje, że zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną…
Skip to content