WIOŚ Kielce
Raporty
 
Spis Treści
Wykaz oznaczeń
 
Wstęp
Rzeki 2002
Fizyko-chemiczna
Bakteriologiczna
Hydrobiologia
Ogólna
Zbiorniki
 
Podsumowanie
 
Tabele
Rysunki

Ocena stanu czystości rzek województwa świętokrzyskiego w 2002 roku.

Spis Treści

- Wykaz oznaczeń
Wstęp
I. Rzeki
1. Jakość wód województwa świętokrzyskiego
1.1 Ocena i wynik klasyfikacji rzek pod względem fizyko-chemicznym
1.2 Ocena i wynik klasyfikacji bakteriologicznej rzek
1.3 Jakość rzek w zakresie hydrobiologii
1,4 Klasyfikacja ogólna jakości wód rzecznych
II. Zbiorniki zaporowe
Podsumowanie
Wykaz tabel
Wykaz rysunków