Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Lista instalacji podlegających obowiązkowi posiadania pozwolenia zintegrowanego

IPPC - Wykaz instalacji w województwie świętokrzyskim (format pdf)

Informacja dotycząca obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji MBP

JAKOŚĆ POWIETRZA