Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Kierownictwo

Kierownictwo

WIOŚ w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Witold Bruzda
Inne osoby sprawujące funkcje:
  • Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Waldemar Wach
  • Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach – Tomasz Kwiecień
  • Główny Księgowy – Jolanta Korban
  • Naczelnik Wydziału Inspekcji – Elżbieta Autret
  • Kierownik Wydziału Kadr i Organizacji – Agata Orłowska
  • Kierownik Wydziału Administracyjno-Technicznego i Zamówień Publicznych – Justyna Wojtyna
Skip to content