Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Gospodarka odpadami komunalnymi

Informacje o systemie gospodarki odpadami komunalnymi zamieszczone są na stronie Ministerstwa Środowiska pod adresem:


Zasady odbioru śmieci

Kielce 27.06.2013


JAKOŚĆ POWIETRZA