Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Komunikaty i ostrzeżenia

TELEFONY KONTAKTOWE W SYTUACJACH WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII LUB ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody:
Tel: 41/ 34-433-33, 987 Fax: 41/ 34-448-32

Stanowisko dyżurne Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej: Tel: 41/ 368-16-84

Stanowisko dyżurne Komendy Wojewódzkiej Policji:
Tel: 41/ 34-455-15


APEL !!!

RYZYKA

PRZEKROCZENIA

POZIOMY PYŁU PM10

POZIOMY OZONU

AWARIE MIERNIKÓW, KALIBRACJE

JAKOŚĆ POWIETRZA