Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Kontakt

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: 41 342-19-32 fax: 41 344-55-34

SekretariatZgłoszenie istotnego zanieczyszczenia środowiska lub nieprawidłowości dotyczących gospodarki odpadami:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 - telefon: 41 342 19 32
- poza godzinami pracy - telefon: 605 064 171Inspektor Ochrony Danych

JAKOŚĆ POWIETRZA