Witold Bruzda Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach, przedstawia prezentację pn. Kontrole prowadzone przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska

Ogólnopolska Konferencja „Kary i kontrole w gospodarce odpadami” – Kielce

 

W dniach 9 i 10 czerwca 2022r. odbyła się w Kielcach 4 Ogólnopolska Konferencja pt. „Kary i kontrole w gospodarce odpadami” zorganizowana przez firmę Ekorum. Uczestnicy spotkania dyskutowali zarówno o prawnych aspektach tego zagadnienia jak również o potrzebie dostosowania systemu gospodarowania odpadami do najnowszych trendów i technologii wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. W Konferencji uczestniczył p. Witold Bruzda – Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach, który przedstawił prezentację pn. „Kontrole prowadzone przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska”, następnie uczestnicząc w panelu dyskusyjnym podzielił się swoimi spostrzeżeniami w obszarze kontroli i kar w gospodarce odpadami oraz ich konsekwencji dla podmiotów z tej branży.

Witold Bruzda Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach, przedstawia prezentację pn. Kontrole prowadzone przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska

zgromadzeni w sali uczestniczą w 4 Ogólnopolskiej Konferencja pt. Kary i kontrole w gospodarce odpadami zorganizowana przez firmę Ekorum

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content