Biała piana na płynącej rzece w tle most.

Działania WIOŚ Kielce w związku z zanieczyszczeniem rzeki Bobrzy

  W dniu 21.11.2022 r. do WIOŚ w Kielcach została zgłoszona interwencja dotycząca zanieczyszczenia rzeki Bobrzy. Interwencję zgłosił Dyrektor Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach drogą elektroniczną o godz. 12.59 wskazując współrzędne wystąpienia zanieczyszczenia. Inspektorzy WIOŚ w Kielcach…
Czerwone duże auto na tle szarej jezdni

Informacja o kontrolach drogowych

  Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach przeprowadzili w dniu 18.11.2022 r. kontrolę drogową pojazdów transportujących odpady na terenie województwa świętokrzyskiego. W realizację niniejszego przedsięwzięcia zaangażowani byli także – na mocy porozumienia zawartego między Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska…
Duże ciemne pomieszczenie z lewej strony stoją duże beczki owinięte w czarną folią.

Kolejny nielegalny magazyn odpadów niebezpiecznych – Skarżysko-Kamienna

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach informuje, że w dniu 14.11.2022 r. otrzymano zawiadomienie z Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku- Kamiennej o prowadzeniu działań związanych z zabezpieczeniem rozlewu nieznanej substancji na terenie nieruchomości położonej w…
Biało czarne pojemniki na tle szarego budynku

Zakończono czynności na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach zakończył czynności na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  MSWiA w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 51, w związku z ujawnieniem porzuconych odpadów, w tym niebezpiecznych pochodzenia chemicznego. W wyniku przeprowadzonych działań Inspekcja…
Zdjęcie przedstawia konferencje prasowa w związku z utworzeniem z dniem 01.10.2022 r. Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach

INAUGURACJA WYDZIAŁU ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ŚRODOWISKOWEJ W STRUKTURACH WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH

  W dniu 14 października 2022 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyła się konferencja prasowa w związku z utworzeniem z dniem 01.10.2022 r. Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach. W spotkaniu, którego…
Duże paczki owinięte czarna folią

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie kontroli odpadów zgromadzonych na terenie Szpitala MSWiA w Kielcach

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wraz z Policją przeprowadził w ostatnich dniach oględziny miejsca nagromadzenia nieznanych odpadów na działce szpitala MSWiA w Kielcach (na terenie pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Prostą). Wstępne ustalenia wskazują, że są to głównie płynne…
widoczna biała piana na wodzie

Działania WIOŚ Kielce w związku z zanieczyszczeniem Silnicy

  W dniu 14.09.2022 r., po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego intensywnego spienienia rzeki Silnicy na odcinku poniżej ul. Mostowej w Kielcach, Inspektorzy WIOŚ Kielce wraz z pracownikami Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Kielcach udali się na miejsce…
Skip to content