Zakończenie działań WIOŚ Kielce w sprawie śniętych ryb w starorzeczu rzeki Nidy w miejscowości Pawłowice.

  Wyniki badań wody powierzchniowej pobranej ze starorzecza rzeki Nidy w okolicy miejscowości Pawłowice, gm. Michałów wykazały, że większość zbadanych parametrów odpowiadają I i II klasie jakości wód powierzchniowych (zgodnie z rozporządzaniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r.…
widok ogólny na wschodnia część Stawu Skały

Działania rozpoznawczo-kontrolne WIOŚ Kielce w związku ze zgłoszeniem zaobserwowania martwych ryb w Stawie SKAŁY w miejscowości Stawiany gmina Kije

  W związku ze zgłoszeniem interwencyjnym w sobotę dnia 3-09-2022r. o zaobserwowaniu martwych ryb w Stawie Skały w miejscowości Stawiany gmina Kije – inspektorzy WIOŚ Kielce podjęli natychmiastowe działania rozpoznawczo-kontrolne na miejscu zdarzenia. Stwierdzono, iż w zbiorniku wodnym w jego…

Działania kontrolne WIOŚ Kielce w związku ze zgłoszeniem o zanieczyszczeniu wody powierzchniowej w Potoku Lisowskim w miejscowości Tułowice gmina Wilczyce

  W sobotę 3.09.2022r. o godzinie 14.00 inspektorzy WIOŚ Kielce przyjęli zgłoszenie o zanieczyszczeniu wody powierzchniowej w Potoku Lisowskim w miejscowości Tułowice gm. Wilczyce. Inspektorzy tego samego dnia udali się we wskazane miejsce celem dokonania rozpoznania oraz pobrania prób do…

WIOŚ Kielce nie stwierdził zanieczyszczenia wody w zbiorniku Chańcza.

  Wyniki badań wody powierzchniowej ze zbiornika wodny Chańcza (sprawozdanie z badań z dnia 30.08.2022 r.) wykazały, że większość zbadanych parametrów odpowiadają I klasie jakości wód powierzchniowych (zgodnie z rozporządzaniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie…

Akcja kontrolna ,,Nielegalne odpady 2022”

  W dniu 30.08.2022 r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach wspólnie z funkcjonariuszami Policji przeprowadzili  akcję kontrolną ,,Nielegalne odpady 2022”. Działania były prowadzone w punkcie kontrolnym przy drodze krajowej nr S7 w miejscowości Potok Mały. Do kontroli zatrzymano…
śnięte ryby w wodzie

Działania WIOŚ Kielce w związku z anonimowym zgłoszeniem martwych ryb na Zalewie Chańcza.

  W związku z anonimowym zawiadomieniem z dnia 24.08.2022 r. (godz. 15:32), dotyczącym martwych ryb przy plaży na Zalewie Chańcza, inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach podjął działania kontrolne w terenie. Jednocześnie o podjętych działaniach poinformowano (o godz. 16:00)…
widoczne śnięte ryby w wodzie

Działania WIOŚ Kielce w sprawie śniętych ryb w starorzeczu rzeki Nidy w okolicy msc. Pawłowice.

  W związku z zawiadomieniem z dn. 24.08.2022 r. pracownika Urzędu Gminy w Michałowie, dotyczącego śniętych ryb w starorzeczu rzeki Nidy, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach podjęli natychmiastowe działania kontrolne w terenie. Podczas oględzin starorzecza rzeki Nidy, w…

Działania WIOŚ w związku ze zgłoszeniem śnięcia ryb w zbiorniku wodnym w Suchedniowie.

  W dniu 21.08.2022 r. Prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Suchedniów poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach o śniętych rybach w zbiorniku wodnym „Kamionka” w Suchedniowie. W tym samym dniu inspektorzy WIOŚ Kielce dokonali oględzin terenu zalewu oraz rzeki…

Rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie z dnia 09.08.2022r. – aktualizacja

  Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych pobranych próbek wody ze zbiornika w Borkowie i rzeki Czarna Nida potwierdziły istnienie zakwitu sinic w zbiorniku (m.in. podwyższona zawartość tlenu rozpuszczonego, podwyższony odczyn pH). Pozostałe oznaczone parametry fizyko-chemiczne nie odbiegały od wartości występujących w…
Skip to content