Odpady niebezpiecznych w postaci płyt azbestowo-cementowych znajdujące sie w naczepie samochodu ciężarowego

Wspólne działania WIOŚ w Kielcach i ITD w Kielcach w związku z podejrzeniem nielegalnego transportu odpadów niebezpiecznych

  W dniu 10.06.2022 r. w godzinach wieczornych Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach dokonali zatrzymania wraz z Inspekcją Transportu Drogowego transportu odpadów niebezpiecznych w postaci płyt azbestowo-cementowych. Ujawniony transport został zatrzymany w msc. Dobrów, gm. Tuczępy, pow. buski.…

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

  W ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach i Nadleśnictwo Radoszyce zorganizowali wspólną akcję. W dniu 6 czerwca 2022r. przeprowadzono działania mające na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska i koniecznością…
Porozumienie o współpracy pomiędzy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego

Porozumienie o współpracy pomiędzy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego

W dniu 11 maja 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zostało podpisane porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie przeciwdziałania oraz wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku w transporcie odpadów pomiędzy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony…

Informacja z kontroli przeprowadzonej w dniach 28-29.04.2022 r. w msc. Winiarki, gm. Dwikozy, pow. sandomierski

    W dniach 28 i 29.04.2022 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach przeprowadził kontrolę na terenie dwóch nieruchomości, zlokalizowanych w miejscowości Winiarki, gmina Dwikozy, powiat sandomierski, w związku z wniesioną interwencją, dotyczącą nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska. W trakcie przeprowadzonych…

Informacja z dnia 28.04.2022 r.

    W dniu 28.04.2022 r. w msc. Skadla, gm. Gnojno, pow. buski, Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach w wyniku wspólnych działań prowadzonych z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz z funkcjonariuszami Policji, ujawnili nielegalny proceder…

Współpraca WIOŚ z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

  W ramach z rozwijania wzajemnej współpracy pomiędzy organami Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach odbyły się spotkania przedstawicieli ww. instytucji. W dniu 24 listopada 2021 r. przeprowadzono rozmowy…

Rozpoznanie

W dniu 02.12.2021 r. w wyniku prowadzonych działań, polegających na analizie stanu środowiska pod kątem porzucania odpadów na terenie województwa świętokrzyskiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach stwierdził na terenie działki zlokalizowanej w msc. Drochów Górny, gm. Morawica, pow. kielecki,…
Uczestnicy spotkania i podpisania porozumienia (od prawej: Witold Bruzda Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach, Zbigniew Koniusz Wojewoda Świętokrzyski, Jarosław Kaleta Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach

Porozumienie dla dobra środowiska

  W dniu 28 września 2021r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w obecności Wojewody Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie, którego głównym celem było podpisanie porozumienia pomiędzy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach w sprawie…
Skip to content