WIOŚ Kielce
Raporty
 
Spis Treści
Wykaz oznaczeń
 
Wstęp
Rzeki 2002
Fizyko-chemiczna
Bakteriologiczna
Hydrobiologia
Ogólna
Rzeki 2002
Zbiorniki
 
Podsumowanie
 
Tabele
Rysunki

1. Jakość wód rzek województwa świętokrzyskiego


1.2. Ocena i wynik klasyfikacji bakteriologicznej wód


     Badania bakteriologiczne wód powierzchniowych wyrażone wskaźnikiem miana Coli typu kałowego stanowią podstawę oceny sanitarnej rzek.
     W stosunku do badań roku 2001 nastąpiła poprawa jakości wód, o czym świadczy wzrost długości odcinków w klasie II (o 68,3 km) i III (o 12,4 km).
     Drugą klasę czystości na całej długości osiągnęła Biała Nida oraz na znacznej długości - Czarna Maleniecka. Klasę tą utrzymały również odcinkowo rzeki: Czarna Staszowska i Kamienna.
     W trzeciej klasie na całej długości znalazły się rzeki: Mierzawa, Świślina i Pokrzywianka.
     Nadal poza klasą pozostaje blisko 40 % badanych odcinków rzek.

Rys.2. Stan czystości rzek województwa świętokrzyskiego. Klasyfikacja bakteriologiczna