WIOŚ Kielce
Raporty
 
Spis Treści
Wykaz oznaczeń
 
Wstęp
Rzeki 2002
Fizyko-chemiczna
Bakteriologiczna
Hydrobiologia
Ogólna
Zbiorniki
 
Podsumowanie
 
Tabele
Rysunki

Ocena stanu czystości rzek województwa świętokrzyskiego w 2001 roku.

Wykaz tabel wykorzystywanych w komunikacie

1. Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych rzek województwa świętokrzyskiego badanych w 2001 roku

2. Zakres i częstotliwość badanych wskaźników w monitoringu krajowym rzek w 2002 roku

3. Zakres i częstotliwość badanych wskaźników w monitoringu regionalnym rzek w 2002 roku

4. Klasyfikacja fizyko-chemiczna i ogólna rzek województwa świętokrzyskiego w latach 2001-2002

5. Ocena ogólna stanu czystości rzek województwa świętokrzyskiego w 2002 roku oraz wskaźniki zanieczyszczeń decydujące o klasie czystości wód

6. Stan czystości zbiorników województwa świętokrzyskiego w latach 2001 - 2002

7. Zmiany stanu czystości zbiorników zaporowych województwa świętokrzyskiego w latach 1994 - 2002

Załącznik Zestawienie wyników pomiarów wskaźników i substancji, które zdecydowały o jakości rzek w punktach pomiarowo-kontrolnych w roku 2002